Shri Balaji Kripa Prapt

Shri Sandeep Shrivastava

Founder/mukh nayasi

kh

smt. khushbu srivastava

treasure

shri dilip kumar

shri dileep srivatava

vice president

WhatsApp Image 2022-02-23 at 3.27.45 PM

smt. prabha srivastava

land donar/special member

Shri Permeshwari Dayal

shri parmeshwari dayal srivastava

land donar / special member

Shri Kamal Kishor

Shri kamal kishore bajpai

// special member//

WhatsApp Image 2022-02-26 at 10.17.15 PM

Shri Ramesh chandra

LEGAL STEEPLE / 1&2

WhatsApp Image 2022-02-23 at 3.47.53 PM

Shri Ajay srivastava

LEGAL STEEPLE / 2

Shri Amar bahadur verma

special member